Przykłady zastosowań

Przemysł wiertniczy

Przemysł wiertniczy należy do zastosowań o najwyższych wymaganiach wobec jakości i niezawodności procesów. Aby umożliwić wydajne i ekonomiczne wykonywanie odwiertów duże znaczenie ma minimalizacja zużycia. W zakresie zapewnienia wydobycia gazu i ropy naftowej przy niskiej szkodliwości dla środowiska decydującym czynnikiem jest ponadto bezpieczeństwo. KVT Kurlbaum AG ma w tym swój wkład. 

Przykłady zastosowań

1. Stabilizatory

Przemysł: Przemysł wiertniczy, odwierty głębinowe i wiercenie tuneli

Sytuacja wyjściowa:
Zabezpieczenie przed zużyciem w celu zapobiegania ścieraniu

Rozwiązanie KVT:
Proces powlekania: Cutting & Wear / Quick Tip
Materiał powłoki: KVT 406®
Materiał podstawowy: stale stopowe i zwykłe

Korzyści dla klienta:

  • Za pomocą tzw. metody „Quick Tip” napawane są płytki spiekowe z węglika wolframu o grubości 4 mm, a pozostałe przestrzenie są wypełniane stopem na bazie niklu i następnie szlifowane na płasko. Ten proces może być stosowany niezależnie od materiału na stalach i stali nierdzewnej, zapewniając ponadto możliwość wykonywania napraw częściowych elementu. Dzięki temu powstaje bardzo wytrzymała powłoka ochronna przed zużyciem o grubości 4 mm.

2. Listwa prowadząca, ochrona przed zużyciem przez ścieranie

Przemysł: Przemysł wiertniczy, odwierty i budowa tuneli

Sytuacja wyjściowa:

  • Wydłużenie żywotności
  • Wymagana jest dostatecznie gruba warstwa ochronna przed zużyciem, połączona z materiałem powierzchni, aby zapobiec odpryskiwaniu
  • Mimo dużej grubości warstwy konieczne jest przestrzeganie ścisłych tolerancji wymiarowych

Rozwiązanie KVT

Proces powlekania: Laser Power Welding 

Materiał powłoki: KVT 433®

Materiał podstawowy: 1.0570 i 1.3964

Korzyści dla klienta:

  • Proces napawania laserowego zapewnia wysoką odporność na odrywanie przy równoczesnej możliwości dokładnie dozowanego, tylko powierzchownego i niewielkiego obciążenia termicznego materiału podstawowego. Materiał podstawowy zachowuje wszystkich parametry mechaniczne oraz magnetyczne i jest modyfikowany tylko powierzchniowo w strefie napawania.
  • Jako materiał do powlekania stosujemy węglik wolframu, wzmacniany cząsteczkami, np. KVT 175®. Ta powłoka na bazie stali nierdzewnej zapewnia wystarczającą ochronę przed ścieraniem i korozją. Składa się ona z maksymalnie 60% drobnoziarnistych węglików wolframu, zintegrowanych w miększej strukturze niklu. Przy ekstremalnym obciążeniu ciśnieniem następuje odkształcenie elementu, co jednak nie powoduje odpryskiwania powłoki. Jest to możliwe tylko dzięki elastyczności powłoki i jej doskonałej przyczepności, zapewnionej przez napawanie laserowe. Dlatego nie należy oczekiwać odpryskiwania powłoki. 
  • Jako materiał podstawowy do napawania laserowego doskonale nadaje się stal zwykła St52, jak i stal nierdzewna 1.3964. Zaletą tej warstwy ochrony przed zużyciem są wyższe prędkości wiercenia i tym samym szybsze osiąganie celu.
  • Trwałość jest wydłużana dzięki wystarczającej warstwie węglika wolframu o grubości 1,0 mm. Uzyskiwana jest tolerancja grubości warstwy w przedziale ±0,1 mm.

KORZYŚCI DLA KLIENTA

Co nas wyróżnia

Wszędzie, gdzie występują intensywne ścieranie, wysokie temperatury, wysokie ciśnienia, wysoka liczba cykli i duże prędkości przepływu …

WIĘCEJ