Kształty zużycia

Obciążenia trybologiczne

Analiza i minimalizacja

Dostępność instalacji technicznych w różnych branżach przemysłowych zależy w dużej mierze od ochrony przed zużyciem i korozją. W zależności od rodzajów zużycia elementy muszą być wyposażone w odpowiednie powłoki. Zapewnia to dzisiaj szerokie spektrum procesów technologicznych. Do nanoszenia grubych powłok doskonale nadaje się proces powlekania termicznego. Ponadto coraz większe znaczenie zyskują ostatnio procesy napawania, takie jak napawanie plazmowe i laserowe.

Decydującym czynnikiem wyboru celowego systemu powłoki jest obciążenie i kształt elementu konstrukcyjnego. Tylko znając te parametry można zapewnić optymalne zabezpieczenie przed zużyciem. Nawet najmniejsze różnice sposobu zużycia mogą mieć ogromny wpływ na system powłok. Skutecznych systemów powłok nie można po prostu przenieść na inne elementy konstrukcyjne.

Obciążenie zależy od elementów systemu trybologicznego. Obciążenie powierzchni ciał stałych poprzez kontakt z substanacjami stałymi, ciekłymi lub gazowymi przy występowaniu ruchów względnych elementów współpracujących powoduje tarcie (straty enegrii) oraz zużycie materiałów, a w konsekwecji zakłócenia działania aż do całkowitej awarii danego elementu.

Podczas prowadzonej przez nas analizy zużycia analizowane są istniejące elementy, a wyniki tej analizy mają duży wpływ na optymalny dobór systemu powłok KVT-Schichtsysteme® i tym samym na wybór procesu powlekania. Wykorzystanie naszej wiedzy trybologicznej oraz wieloletniego doświadczenia zapewnia zmniejszenie zużycia i optymalizację warunków tarcia.

Zwiększa to niezawodność eksploatacyjną maszyn i instalacji, pozwala na redukuję kosztów produkcji, oszczędzanie zasobów i energii wraz z minimalizacją emisji.