Korzyści dla klienta

Korzyści dla klienta

Dlaczego warto współpracować z nami

Tarcie, zużycie i korozja powodują w gospodarkach narodowych na świecie roczne szkody na poziomie 2–5% produktu społecznego brutto. Tylko w Niemczech oznacza to wielomiliardowe szkody!

Wzmożone uwzględnianie wiedzy trybologicznej przy konstrukcji, w badaniach i rozwoju oraz podczas eksploatacji pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności w zużyciu energii i materiałów oraz w produkcji i konserwacji.

Możliwa jest oszczędność zasobów i energii oraz zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i polepszenie bezpieczeństwa pracy.

Zalety systemów powłok KVT-Schichtsysteme® są wyraźnie widoczne:

  1. Systemy powłok KVT-Schichtsysteme® są wiele tysięcy razy sprawdzone w praktyce w rzeczywistych i trudnych zastosowaniach, co zapewnia naszym klientom udokumentowane doświadczenie.
  2. Od ponad 28 lat specjalizujemy się w rozwoju systemów powłok i w minimalizacji zużycia, co gwarantuje klientom maksimum jakości.
  3. Ciągła wymiana doświadczeń oraz wspólne projekty rozwojowe z przemysłem, instytutami badawczymi i uniwersytetami daje Państwu gwarancję, że zawsze dostarczamy produkty odpowiadające aktualnemu stanowi techniki i już dzisiaj myślimy o przyszłości.
  4. Zastosowanie systemów powłok KVT-Schichtsysteme® zapewnia możliwość pozyskania nowych i przyszłościowych zakresów zastosowania i skutecznego plasowania własnych linii produktów na rynku.
  5. Dzięki systemom powłok KVT-Schichtsysteme® możliwe jest znaczne zwiększenie wydajności procesów i tym samym trwałe podniesienie sprawności własnych produktów.
  6. Wydłużenie okresów międzyprzeglądowych stoi w centrum każdego wyposażenia technologicznego – a systemy powłok KVT-Schichtsysteme® umożliwiają to z całą pewnością!
  7. Rozwiązując wyzwania techniczne i ekonomiczne swoich klientów przy użyciu produktów ze zoptymalizowanym zużyciem można długofalowo zwiększyć przywiązanie klientów.
  8. Można zaufać partnerowi, posiadającemu dogłębną wiedzę inżynierską w zakresie wyboru i konstrukcji odpowiedniego systemu powłok, który dokładnie spełni stawiane mu wymagania.