Proces KVT

Wszystko z jednej ręki

Wytwarzanie doskonałych systemów powłok bądź kompletnych elementów konstrukcyjnych z dopasowanymi na wymiar systemami powłok to nie przypadek, lecz wynik całego procesu produkcyjnego. Zaczyna się on jednak dużo wcześniej niż na samej produkcji.

Tylko dogłębna wiedza metalurgiczna, sprawdzona niezawodność procesów natryskiwania cieplnego, szczególnie wysoki know-how w zakresie obróbki mechanicznej, najnowocześniejsze wyposażenie technologiczne oraz wysokie nakłady na kontrolę jakości w całym procesie mogą zagwarantować trwałe systemy powłok, dostosowane do zastosowań.

Te zasady pielęgnujemy już od ponad 28 lat. Systemy powłok KVT-Schichtsysteme® odznaczają się zamiłowaniem do szczegółów. 

 

Opracowywanie zastosowań
W przypadku opracowywania zastosowań w zakresie ochrony przed zużyciem należy na pierwszym etapie zdefiniować występujący rodzaj zużycia bądź istniejącą kombinację czynników wpływu. Szczegółowe określenie otoczenia w połączeniu z istniejącymi możliwościami produkcyjnymi naszej firmy stwarzają ramy dla naszych możliwości opracowywania zastosowania. Postrzegamy się ponadto jako specjalistów w sferze systemów powlekania. Z tego powodu opracowaliśmy różne systemy powłok KVT-Schichtsysteme®.