Bezpieczeństwo

Ochrona prywatności

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Wykorzystanie i ujawnianie

Wszystkie dane osobowe są zawsze traktowane poufnie. Dane wymagane do realizacji transakcji są zapisywane i ewentualnie przekazywane przedsiębiorstwom partnerskim. 

 

Zawsze podejmujemy wszystkie możliwe kroki organizacyjne i techniczne w celu ochrony danych. Gwarantujemy, że nigdy nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem zakresu, który jest konieczny do zrealizowania życzeń klienta. Nie przekazujemy danych instytucjom informacji gospodarczych. 

 

W arkuszach, gromadzących informacje, oraz w formularzach na naszej stronie internetową jako obowiązkowe zaznaczone są wyłącznie te pola, które są bezwzględnie konieczne do realizacji życzeń klienta. Są to nazwisko, ulica, kod pocztowy i miejscowość. Wszystkie inne wpisy są dobrowolne. Podczas przetwarzania danych kwestia ochrony prywatności jest regulowana wymaganiami ustawowymi.

 

Żądanie informacji

W przypadku otwierania formularzy lub pobierania danych z naszej witryny sieci Web zapytanie jest przetwarzane bezpośrednio przez KVT Kurlbaum AG i nie jest przekazywane osobom trzecim. Na naszej stronie żądamy zawsze tylko takich informacji, które są wymagane do realizacji naszych ofert.

 

Dostępy do naszej witryny sieci Web

Pliki protokołów, powstające w chwili dostępu do naszej strony internetowej, są przechowywane przez pewien okres czasu. Te pliki protokołów zawierają między innymi następujące informacje:

  • Data i godzina kwerendy
  • Przetransmitowana ilość danych
  • Status dostępów
  • Opis i typ używanej przeglądarki internetowej
  • Numer wywołanej strony w witrynie sieci Web KVT Kurlbaum AG

 

Zgodnie z ustawą o ochronie danych w mediach elektronicznych nie jest zapisywany adres komputera (adres IP). Analizy są przeprowadzane zawsze anonimowo. Te powstające tylko wewnętrznie pliki protokołu są usuwane w regularnych odstępach czasu.

 

Odsyłacze do innych stron internetowych

Odsyłacze do stron internetowych innych firm, umieszczone na naszej witrynie sieci Web, są aktywowane przez kliknięcie myszą odpowiedniego adresu. KVT Kurlbaum AG nie ponosi odpowiedzialności za treść stron www, osiąganych przez tego rodzaju odsyłacze. Wszystkie treści stron internetowych pod odsyłaczami, przedstawione tam opinie i stwierdzenia podlegają wyłączną odpowiedzialności ich autorów i nie odzwierciedlają opinii KVT Kurlbaum AG.

 

Prawa autorskie

Wszystkie informacje i elementy zamieszczone na tym serwerze są chronione prawem autorskim.

 

Prawo do korzystania 

Treści, pliki programowe lub ilustracje z tej witryny WWW mogą być wykorzystywane do celów niekomercyjnych, prywatnych lub związanych z kształceniem pod następującymi warunkami: 

  • informacje nie są modyfikowane,
  • każda kopia zawiera informację o naszych prawach autorskich oraz 
  • użytkownik ma możliwość przeglądnięcia całej notatki o prawach autorskich.

 

Zezwolenia

Każde inne wykorzystanie wymaga uzyskania pisemnej zgody ze strony KVT Kurlbaum AG.


Bezpieczeństwo

Pracownicy KVT Kurlbaum AG są bezwzględnie zobowiązani do zachowania tajemnicy danych osobowych. Dane zapisywane przez KVT Kurlbaum AG są chronione przez nadużyciami osób trzecich. Nasze zabezpieczenia są ciągle ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

 

Uwaga

Zgodnie z § 28 ust. 4 federalnej ustawy o ochronie danych (§ 22a BDSG) bądź § 4 ust. 3 ustawy o ochronie danych w mediach elektronicznych w każdej chwili możliwe jest zabronienie wykorzystywania lub przetwarzania danych w wyżej wymienionym zakresie. W tym celu wystarczy wysłać odpowiednią informację do KVT Kurlbaum AG. Po otrzymaniu sprzeciwu lub odwołania nie będziemy wykorzystywać, przetwarzać ani przekazywać objętych nim danych.